Hoofdmenu
Bestuur
Verenigingen
Districtscompetitie
Persoonlijke Kampioenschappen
   Foto Archief


Archief
Sponsorpagina
Reglementen
Huishoudelijk Reglement  District
Verwante sites
Arbiters District N.O. Overijssel
Opleiding Arbiters
Mijn.KNBB.nl
Biljartpoint
Kledingeisen
Rookbeleid
Gewest Noord Oost Nederland
KNBB-Districten

Aantal bezoeken aan deze site:
    
Sitemap
Algemene mededelingen en nieuws1-1-2021

 Het districtbestuur wenst iedereen een gezond en een zo sportief mogelijk 2021 toe.23-12-2020

Nieuwegein, 23 december 2020

Aan alle besturen van de gewesten, districten en verenigingen van KVC

Geachte bestuurders,

 De districten hebben ons meermalen gevraagd om duidelijkheid te verschaffen op het gebied van het wedstrijdwezen in deze coronatijd.

De huidige stand van zaken met betrekking tot het Corona-virus heeft het bestuur van KVC doen besluiten om de wedstrijden in de Landscompetitie en de imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen niet meer te spelen.

Dit houdt in dat er in alle deze klassen en spelsoorten geen gewestelijke en nationale kampioenschappen zullen worden gespeeld. Ook de Landsfinale in Sportcentrum Merwestein in Nieuwegein komt te vervallen. Dit is 19 december jl. op de laatste ALV met de districten bekend gemaakt.

 Wat betreft de kadercompetitie en de topteamcompetitie, zullen de teams nog nader worden geïnformeerd door de commissie WCK en de portefeuillehouder topsport.

 Het bestuur is verder benieuwd wat de plannen van de districten zijn wanneer het weer enigszins veilig is om te biljarten. Wij willen graag op de hoogte blijven van jullie activiteiten.

Graag hierover een bericht sturen naar: breedtesport@knbb-carambole.nl

 Wat zijn we wél van plan!

We willen in juni een biljartevenement op de kleine tafel organiseren voor alle KVC-leden. Zowel dag- als avondbiljarters, dames, junioren en rolstoelbiljarters kunnen hier aan deelnemen. Er zal worden gespeeld op basis van het intervalsysteem in de spelsoorten kader 38/2, libre, driebanden en bandstoten klein.

De Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport, WCB, zal een en ander verder uitwerken en terugkoppelen naar de districten en gewesten.

Per district mag men per spelsoort 1 deelnemer en 1 reservespeler opgeven.

De districten zorgen zelf voor de afvaardiging. Nadere mededelingen hierover volgen in de eerste weken van januari 2021

Dit evenement kan natuurlijk alleen doorgaan als het veilig genoeg is voor iedereen. We gaan binnenkort met Merwestein om de tafel zitten om te kijken wat de uiterste datum is voor een go or no go.

 Ik wens iedereen, ondanks de moeilijke tijd waarin we ons bevinden, prettige kerstdagen en een sportief, gezond en corona-vrij 2021.

Namens het bestuur van KVC,
Piet verschure
Portefeuillehouder Breedtesport KVC
     


19-11-2020


Beste secretaris/voorzitter,

Hierbij doen wij u weer een corona update toekomen, zodat u voorzien bent van de laatste informatie en u deze informatie ook kunt delen met de verenigingen.

Overzicht financiële regelingen voor sportverenigingen
Het NOC*NSF heeft voor alle bonden en verenigingen een overzicht van alle financiële regelingen voor sportverenigingen gepubliceerd. Het is aan te raden deze informatie ook via uw websites te delen zodat zoveel als mogelijk verenigingen bereikt worden. Zie https://nocnsf.nl/nieuws/2020/11/overzicht-financiele-regelingen-voor-sportverenigingen

Wat mag wel en niet open
Het is toegestaan om in sportaccommodaties te biljarten. Uiteraard binnen de gestelde regels zoals geen wedstrijden, 1,5 meter afstand, maximaal aantal personen, niet serveren e.d. Omdat wij nogal wat vragen hierover krijgen en er zoveel verschillende type accommodaties zijn hebben we in het overzicht van veel gestelde vragen meer verduidelijking opgenomen. Zie https://www.knbb.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-nav-corona-maatregelen-update-15-oktober
Wij raden lokaalhouders, uitbaters, beheerders aan om in gesprek met de gemeente te gaan. En samen met hen na te gaan welke (on)mogelijkheden er zijn. Georganiseerde wedstrijden mogen niet maar er mag naast recreatief spelen wel onderlinge potjes gepeeld worden in sportaccommodaties.

Veel gestelde vragen sport
Antwoord op de meest gestelde vragen kunt u terugvinden in de FAQ van het NOC*NSF. Deze lijst wordt steeds op basis van de laatste informatie aangepast. https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Resultaat enquête gevolgen corona voor biljart/darthoreca, zalen, en cafés
Inmiddels is de tweede enquête onder de lokaliteiten gesloten. Ditmaal hebben 104 respondenten de enquête ingevuld. De informatie die deze enquête oplevert helpt om beter inzicht te krijgen in de ernst van de situatie voor de sportinfrastructuur en op welke wijze wij deze kunnen ondersteunen richting instanties. Het nieuwsbericht kunt u hier teruglezen.

Alle wedstrijden tijdelijk opgeschort
Zoals bekend is er na de laatste persconferentie niet veel veranderd voor de sport. Wedstrijden blijven verboden wat betekent dat de uitstel van alle competities, toernooien en kampioenschappen vooralsnog gehandhaafd blijft.

Regels voor sporten
- Sporten mag als u 1,5 meter afstand van anderen houdt.
- Sporten kan in uw eentje. Of in een team van maximaal 4 personen.
- Wedstrijden zijn verboden.
- Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder.
- De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar.
- Kinderen tot 18 jaar mogen wel in grotere teams sporten. Of wedstrijden spelen met team van hun eigen club.
- Sportkantines zijn gesloten.
- Kleedkamers en douches zijn gesloten.
- Er mag geen publiek komen kijken.

Spoedwetgeving digitale ALV verlengd
De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd, en wordt automatisch met twee maanden verlengd tot nader order. Dit betekent dat ieder district en onderliggende verengingen hun najaarsvergadering online mogen doen. Wij adviseren u om hiervoor om een programma als Microsoft Teams te gebruiken. Zie https://www.knbb.nl/nieuws/spoedwetgeving-digitale-alv-verlengd-tot-1-december

Gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor districten en korting voor de verenigingen
Alle aangesloten biljartverenigingen kunnen voor slechts €35,- per jaar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. En voor de districten heeft de KNBB het al afgedekt! Graag verzoek dit op uw website kenbaar te maken zodat zoveel als mogelijk verenigingen hiervan op de hoogte te zijn.

Zie https://www.knbb.nl/nieuws/bestuurdersaansprakelijkheid-voor-verenigingen-voor-slechts-%E2%82%AC35-jaar

Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie te filteren. Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen geplaatst waardoor u up to date blijft.
Als er bij u naar aanleiding van Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met sportieve groet,
Willem La Riviere
directeur

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

Wilt u het laatst gepubliceerde nieuws m.b.t. het KNBB Corona beleid lezen KLIK DAN HIER


5-11-2020

KNBB Vereniging Carambole (KVC)

5 november 2020

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie van afgelopen dinsdag, vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Besluit

Het bestuur ziet zich helaas genoodzaakt om alle evenementen en wedstrijden tot 1 januari a.s. af te gelasten.

Informatie over de voor 28 november geplande ALV volgt.

---

14 oktober 2020

Vandaag (woensdag 14 oktober) bekend gemaakt door KNBB Vereniging Carambole (KVC):

Conform de overheidsmaatregelen van dinsdag 13 oktober jl. heeft het KVC bestuur eveneens besloten om alle individuele en teamwedstrijden op te schorten tot tenminste 10 november a.s.

Het complete besluit van gisteren, waarbij KVC zich dus aansluit, vindt u hier.


1-11-2020
Nieuws/besluiten volgen via site KNBB
 
Voor het laatste nieuws en de besluiten die omtrent het corona virus genomen zijn en de stappen die de KNBB nog doet of moet doen met betrekking tot het nieuwe seizoen en de regels waaraan we ons dienen te houden, verwijzen we naar de site van de KNBB.
Via onderstaande linken komt u op de desbetreffende site.
https://www.knbb.nl/
https://www.knbb.nl/coronavirus

P.s. alle voorgaande berichten  zijn verplaatst naar het archief.Het laatste nieuws van KNBB Vereniging Carambole Deze link laat u het laatste nieuws zien.
Nieuwsbrieven van de KNBB Vereniging Carambole  verschijnen een aantal keren per jaar.