Hoofdmenu
Bestuur
Verenigingen
Districtscompetitie
Persoonlijke Kampioenschappen
   Foto Archief


Archief
Sponsorpagina
Reglementen
Huishoudelijk Reglement  District
Verwante sites
Arbiters District N.O. Overijssel
Opleiding Arbiters
Mijn.KNBB.nl
Biljartpoint
Kledingeisen
Rookbeleid
Gewest Noord Oost Nederland
KNBB-Districten

Aantal bezoeken aan deze site:
    
Sitemap
Algemene mededelingen en nieuws
26-3-2020


BELANGRIJK BERICHT!!!

Update 26 maart
Besluit Bondsbestuur KNBB

Vanavond heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend en waarom onze besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen moeten worden.  
Omdat maatregelen van de overheid, welke op 31 maart verwacht worden, van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, heeft het bondsbestuur besloten om deze maatregelen af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Zo snel als mogelijk nadat de overheid haar maatregelen op 31 maart mededeelt zal de KNBB de besluiten via al haar communicatiekanalen communiceren.
_____________________________________________
Ik wens u en uw familie veel gezondheid toe en veel sterkte tijdens deze moeilijke tijd!

Met sportieve groet,
Willem La Riviere
directeur
Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

 

Geldt voor gehele land, en t/m 1 juni 2020

23 maart 2020

UPDATE 23 MAART 2020

Tijdens de persconferentie van het Kabinet van vandaag zijn nog strengere maatregelen afgekondigd voor de periode t/m 1 juni. Daarmee wordt de periode t/m 6 april (het eerder genomen besluit van het bondsbestuur om alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciŽn van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen) verlengd t/m 1 juni.

De KNBB zal in samenspraak met haar secties deze week bepalen wat de gevolgen zijn voor alle lopende competities en wedstrijden op districts-, gewestelijk-, regionaal- en nationaal niveau. Eind van deze week worden de besluiten per sectie en competitie/wedstrijd gecommuniceerd.

UPDATE 17 MAART 2020

Datum: di 17 mrt. 2020 om 12:22
Onderwerp: Gewestelijke wedstrijden 2020/2021

Aan alle districts- en gewestelijk wedstrijdleiders,

Alle gewestelijke wedstrijden, zowel voor teams als persoonlijk, worden opgeschort, voorlopig tot 30 april.
Zodra er zicht is op welke termijn we weer zullen kunnen spelen, zullen we in gezamenlijk overleg  een plan maken.

Wat betreft de landscompetitie zullen we per 1 april bekijken of er een kans is om nog verder te spelen. Als dat er niet inzit, nemen we per die datum een besluit over afronding van de districtsronde.

Waarom nu al opschorten tot 30 april?

Districten, organisaties, spelers en arbiters enz.  dienen ruim vooraf te weten wat we willen. Voor het opnieuw plannen van een gewestelijk kampioenschap heeft een organisatie tijd nodig.
Je kunt niet iedereen beschikbaar houden en dan van week tot week beslissen of iets doorgaat.

Daarom schorten we alle gewestelijke wedstrijden voorlopig op. Zodra er zicht is op welke termijn er weer gespeeld kan worden, gaan we met elkaar inventariseren wat er nog gespeeld kan worden en op welke termijn dat gerealiseerd kan worden.

 Met sportieve groet,
Ad Klijn
Afdeling Wedstrijdzaken KNBB ver. Carambole

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

Geldt voor gehele land, en t/m 31 maart 2020

13 maart 2020

UPDATE 13 MAART 2020:

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 12 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 31 maart. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciŽn van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 31 maart zijn stilgelegd!

Biljartpoint heeft besloten om tot nader order alle herinneringsmails m.b.t. niet ontvangen uitslagen uit te schakelen i.v.m. het Coronavirus. Hierdoor wordt voorkomen dat er op dit moment onnodige mails verstuurd worden en eventueel onnodig fictieve datums verzonnen worden.

11 maart 2020

Geachte vereniging bestuursleden,

Wij als bestuur sturen u deze mail om u op de hoogte te brengen van het beleid/besluit van de KNBB ten opzichte van het Corona virus.
Wij verzoeken dan ook de secretarissen om de eigen leden van dit besluit op de hoogte te brengen.

Wedstrijden en Toernooien
Naar aanleiding van het beleid van de KNBB ten opzichte van het Corona virus worden ALLE wedstrijden en toernooien onder auspiciŽn van de KNBB stilgelegd, dit geldt voor het gehele land t/m 18 maart 2020.

Deze wedstrijden worden door de competitieleiders automatisch op 18 april geplaatst in biljartpoint zodra de beperking wordt opgeheven kunnen er nieuwe datums worden afgesproken.
 

Biljartprof overleg
Ook het biljartprof overleg van 14 maart aanstaande gaat NIET door, ook hiervoor geldt dat er een nieuwe datum zal worden afgesproken zodra de beperking wordt opgeheven.

Vereniging secretarissen dienen nu wel voor 1 april de opgave voor de persoonlijke kampioenschappen voor het seizoen 2020-2021 via de mail o.v.v. Opgave PK 2020-2021 vereniging ... aan de district secretaris Nynke de Hoog-Kooistra Nynkesecr@knbb-noo.com. door te geven.

Informatie
Voor meer informatie met betrekking tot het besluit van de KNBB verwijzen wij u naar de site van de knbb.
https://www.knbb.nl/nieuws/alle-wedstrijden-competities-toernooien-onder-auspici%C3%ABn-knbb-stilgelegd

Hopende u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Namens het district bestuur

Met vriendelijke groet,
Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO

Secretariaat KNBB-NOO
Nynkesecr@knbb-noo.com
www.knbb-noo.com


28-1-2020


Vooraankondiging datum Algemene ledenvergadering KNBB-NOO
 
Hierbij ter kennisgeving vast de datum voor de Algemene ledenvergadering van het district Noord Oost Overijssel.

Datum:  12 mei 2020
UITGESTELD i.v.m. beleid van het Corona virus. Zodra we een nieuwe datum hebben zullen we dit communiceren via de mail aan de verenigingssecretarissen.
Tijd:        20:00
Waar:    


Het Bestuur.

27-1-2020


Uitleg Biljartprof UITGESTELD i.v.m. beleid van het Corona virus. Zodra we een nieuwe datum hebben zullen we dit communiceren via de mail aan de verenigingssecretarissen.
 
Alle vereniging secretarissen  en verenigings wedstrijdleiders van het district Noord Oost Overijssel zijn uitgenodigd voor een uitleg van het nieuwe software programma Biljartprof.

Datum:  14 maart 2020
Tijd:        13:30
Waar:     Horecabedrijf Veenlust, Kanaalweg-west 78, 7691 CB Bergentheim

Er wordt verwacht dat er van iedere vereniging tenminste 1 persoon aanwezig zal zijn.

Het Bestuur.

20-1-2020


Koppeltoernooi Het Punt.
 
Het Punt te Vroomshoop organiseren weer een biljart Koppeltoernooi.
Opgave voor 1 April.
 Klik hier
voor meer info.


22-12-2019


Vacature PK wedstrijdleider district NOO
 
Met ingang van het seizoen 2020-2021 zijn wij op zoek naar een nieuwe wedstrijdleider PK.
Heeft u ervaring met computers en met name met de programma's Word en Excel en lijkt het u leuk om samen met een gemotiveerd team jonge bestuurders, de biljarters zo goed mogelijk begeleiden naar een hoger niveau.
Heeft u vragen of belangstelling neem gerust contact op met het bestuur.

Kijk voor de actuele telefoonnummers en emailadressen van de bestuursleden bij bestuur.
P.s. alle voorgaande berichten  zijn verplaatst naar het archief.Het laatste nieuws van KNBB Vereniging Carambole Deze link laat u het laatste nieuws zien.
Nieuwsbrieven van de KNBB Vereniging Carambole  verschijnen een aantal keren per jaar.