Hoofdmenu
Bestuur
Verenigingen
Districtscompetitie
Persoonlijke Kampioenschappen
Foto Archief


Vervolg moyenne Excel tabel voor de Biljartcomputer 2023-2024

    
Mededelingen

         


13-9-2023
Eregalerij competitie is aangepast tot  en met seizoen 2022-2023

25-8-2023
Het Excel bestand met aanvangsmoyenne 2023-2024 staat op de site.


Competitie 2023-2024Van de wedstrijdleider competitie

- Herman Kosse is seizoen 2023-2024 wedstrijdleider van alle klassen!
- Teams kunnen opgegeven worden tot 30 juni 2023 door middel van opgave formulier (zie excelbestand bovenaan deze pagina) aan de wedstrijdleider competitie Herman Kosse.
- Opgave van de teams via de email aan Hermanwlcomp@knbb-noo.com o.v.v. opgave comp 2023-2024
- In september gaat de competitie van start de eerste helft loopt tot half december de tweede helft begint dus op 15 december vanaf die datum zullen dus ook de moyenne's worden herzien.
- In Alle klassen wordt er met 3 spelers gespeeld.
- Er blijft een C-1 competitie binnen ons district, ook de A klasse heeft competitie in ons district.
- Bovenaan deze pagina staan de documenten reglement landscompetitie (WRLC)en toelichting 2023-2024

Invoeren uitslagen:
- Let op! in verband met nieuwe regels dienen de uitslagen van NO spelers nog de zelfde avond te worden ingevoerd, zij worden  de eerste 4 wedstrijden na iedere wedstrijd herzien, Na 4 wedstrjden hebben ze een officeel moyenne!
  Hierdoor is het mogelijk dat de teamindeling  de eerst volgende wedstrijd is gewijzigd.
- Wedstrijd uitslagen dezelfde avond invoeren uiterlijk binnen 48 uur na de gespeelde wedstrijd te gebeuren. (voer uitslagen optijd in dit scheelt een hoop emails voor de wedstrijdleider)
- wedstrijd uitslagen kunnen zowel door thuis als uit spelende ploeg gedaan worden.

Verzetten van de wedstrijden:
- Verzette wedstrijden dienen binnen twee weken na de ingeplande wedstrijddatum gespeeld te worden.
- De laatste twee weken van de eerste helft en de tweede helft mogen er geen wedstrijden meer verzet worden.
- Aan wedstrijdleider competitie doorgeven wanneer wedstrijden worden verzet. Deze zet de wedstrijden dan op de nieuwe datum in biljartpoint.

Teamsamenstellingen:
- De opgegeven teamsamenstellingen mogen tot en met 14 december (eind van de eerste helft competitie) nog aangepast worden!
- Daarna mogen de teams alleen bij langdurige ziekte of bij overmacht gewijzigd worden echter alleen in overleg met de wedstrijdleiders van de competitie.

Extra punten:
De extra punten krijg je als speler als je boven je moyenne speelt.
Een speler die een moyenne onder de ondergrens van de klasse heeft krijgt pas de extra punten wanneer zijn moyenne boven de ondergrens van de klasse is.
Ondergrenzen van de klassen zijn:
C-4  > 0.00
C-3  > 1.00
C-2  > 2.00
C-1  > 3.00
B-2  > 0.300
B-1  > 0,440
A     > 0,300

Voorbeeld in de C3 klasse: speler heeft moyenne van 0.978 wanneer hij 0.999 speelt krijgt hij geen extra punten ook al speelt hij boven zijn eigen moyenne,
 wanneer hij 1,001 speelt krijgt de speler wel de drie extra punten.


Competitie 2022-2023

Verenigingen hebben de teams opgegeven. We hebben voor het seizoen 2022-2023 zo’n 137 teams.

- De A Klasse gaat samen de competitie in met district Twente. De uitslagen komen bij beide districten in biljartpoint te staan.

- C-4 klasse poule B er waren maar 5 teams die met 4 personen wilden spelen, 

  hierdoor hebben de wedstrijdleiders in overleg met de teams/verenigingen besloten dat ook deze poule met 3 personen gespeeld gaan worden.

- Spelers die afgelopen seizoen in teams zaten die zich terug hadden getrokken uit de competitie en die niet bij andere teams  4 wedstrijden hebben gespeeld,

                                krijgen in het nieuwe  seizoen een NO achter hun naam en worden dus na 4 wedstrijden herzien.

                     Competitie kalender 2022-2023

- De meeste poules zullen starten in week 36 vanaf maandag 5 september 2022. 

(we zijn nog bezig om de teams  in te delen  in biljartpoint  verwachting is dat Half augustus de definitieve  poule  indeling juist in biljartpoint zal staan)

- De tweede helft van de competitie zal starten in week 2 vanaf maandag 2 januari 2023

- Aanleveren van locaties naar gewest voor 20 maart 2023

- Inleveren afvaardiging teams naar gewest voor 11 mei 2023 (opgave damesteams voor 1 april 2023).

- Gewestelijke tussenronde C en B klassen zaterdag 20 mei 2023, A klasse en Dames zondag 21 mei 2023.

                            - Gewestelijke finale C en B klassen zaterdag 3 juni 2023, A klasse en Dames zondag 4 juni 2023.
Bijgewerkt 7-6-2023
Eindstand  competitie 2022-2023

A Klasse: Kampioen Carambole 7
                   nr 2 Harwig 9

B 1 Klasse: Kampioen Vitus 1
                      nr 2 Phoenix 12

B 2 Klasse: Kampioen Carambole 6
                      nr 2 De Kromme keu 2
                      nr 3 'n Esch 4

C 1 Klasse: Kampioen Padberg 1
                      nr 2  Mans Genoeg 4

In de overige klassen worden nog kruisfinales en beslissings wedstrijden gespeeld zie schema hieronder.
Speeldata vervolg competitie 2022-2023

Let op!! tijdens de vervolg wedstrijden en finales zelf voldoende arbiters en schrijvers meenemen!!!!!!
• Het spelen van een dubbelpartij is onder geen beding toegestaan.

Kruisfinales/beslissingswedstrijden District

- beslissingswedstrijd C-2 Dinsdag 18 april 2023 19:30 bij BV De Scholle te Beerzeveld
nr 1 C2 A ..De Herberg 1. - nr 1 C2 B ..Harwig 1..
nr 2 C2 A .'t Aahoes 1 - nr 2 C2 B ..Carambole 13..
Uitslag Beslissingswedstrijden C-2
District kampioen ...Harwig 1..
nr 2 ...De Herberg 1..
Nr 3 ...Carambole 13..
Nr 4 ..'t Aahoes 1....

- Kruisfinale C-3 klasse Zaterdag 22 april  2023 10:00 bij BV Padberg te Dedemsvaart
Deze kruisfinale wordt gespeeld volgens een vastgesteld speelschema (de teamleiders ontvangen deze per mail) !!! 
nr 1 C3 A 't Aahoes 2 - nr 1 C3 B, C en D
nr 1 C3 B ..De Carambole 15 .- nr 1 C3 A, C en D
nr 1 C3 C .De Carambole 9  - nr 1 C3 A, B en D
nr 1 C3 D .Harwig 8. - nr 1 C3 A, B en C
Uitslag kruis Finale C-3
District kampioen ...Harwig 8..
nr 2 ..Carambole 15....
Nr 3 ..'t Aahoes 2...
Nr 4 ..De Carambole 9...


- beslissingswedstrijd C-4
Woensdag 19 april 2023 19:00 bij Het Punt te Vroomshoop

De vervolg ronde is met 3 spelers!!
nr 1 C4 A ..De Viersprong 2..- nr 1 C4 B ..Veenlust 2...
nr 2 C4 A ...Zwartemeer 4.. - nr 2 C4 B ...De Vlijt 1..
Uitslag Beslissingswedstrijden C-4
District kampioen ....De Viersprong 2...
nr 2 ..Veenlust 2....
Nr 3 ..Zwartemeer 4...
Nr 4 ..de Vlijt 1...


Gewestelijke tussenronde 2023 (gegevens van 15-5-2023)

De adresgegevens (en eventueel contactpersoon) van de te spelen locaties staan per klasse en poule vermeld. (deze staan ook op de onderstaande bestanden )
Bestand met Overzicht lokaliteiten vervolgrondes 2022-2023  gegevens 9-5-2023
Bestand met Overzicht vervolgrondes 2022-2023  gegevens 9-5-2023

Op de site van het gewest vind je actuele informatie m.b.t. de gewestelijk ronden https://www.knbb-gewestnon.nl/page/89-teams 

Zodra de afgevaardigde teams bij ons bekend zijn zal achter (NOO 1, 2 of 3 ) de Teamnaam die door is komen te staan.


Let op!! tijdens de tussenronden zelf voldoende schrijvers meenemen!!!!!!
Onderstaande ploegletter (A,B of C) staat ook voor speelrooster!! Let op dit is een vast speelrooster!!!!
Houd hier rekening mee met de team indeling wanneer er met meer dan drie personen gespeeld gaat worden.
Dit zijn de juiste poule-indeling en uitslagen en standen vindt u op: http://www.biljartpoint.nl/index.php?district=68
er wordt gespeeld om: 1. matchpunten, 2. partijpunten, 3. percentage


(Datum: 6 mei 2023 om 13:00 en Lokatie: Clublokaal François Mingaud, Parade 6, 8333 DR STEENWIJK, telefoon 0521 - 518346)
In de A klasse speelt 'n NOO2: Harwig 9 een beslissings wedstrijd tegen Friesland 2:  De Friesche club 4  Uitslag ( 0-6)

B-2 (Datum: 6 mei 2023 om 13:00 en lokatie: Clublokaal François Mingaud, Parade 6, 8333 DR STEENWIJK, telefoon 0521 - 518346)
In de B-2  speelt 'n NOO3: Esch 4 een beslissings wedstrijd tegen Friesland 3: NieuwNieuw.com Dronrijp Uitslag ( 0-6)


- Zaterdag 20 mei 2023 aanvang 11:00
B-1:  2 afgevaardigde NOO
Gewest NON - Regio Noord, Poule 1  ( A: Zwolle 1 H.G.L.11/Brouwers mannenmode, B: Friesland 1 De Bargebeck 1 , C: Groningen/Drenthe 2 Emmen '65)district Zwolle, plaats H.G.L., De Keet  Straatweg 24a Urk 
(Winnaar poule : Zwolle 1 H.G.L.11/Brouwers mannenmode)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 2 ( A: NOO 1 
Vitus 1, B: Friesland 2 De Friesche club 7 , C: Zwolle 2 H.G.L.12/Schol assurantien )district Noord Oost Overijssel, plaats .Phoenix,  Café Lootuinen,  de vos van steenwijklaan 34,  Coevorden (Winnaar poule :Zwolle 2 H.G.L.12/Schol assurantien)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 3 aangepaste aanvangs tijd  12:30 ( A: Groningen/Drenthe 1 de Harmonie, B: NOO 2 Phoenix 12 , C: Friesland 3 N-Joy-1-Drachten )district Groningen/Drenthe , plaats De Harmonie, societeit de Harmonie, Kreulpelstraat 9712 HW Groningen (Winnaar poule: NOO 2 Phoenix 12)
B-2: 2 of 3 afgevaardigden NOO
Gewest NON - Regio Noord, Poule 1 ( A: 
Zwolle 2 De IJssel 21 , B: Friesland 2 BV de Stins 4 , C:N NOO 1 Carambole 6 )district Noord Oost Overijssel, plaats .Carambole, 't Vossenhol, Spoorstraat 7  te Daarlerveen (Winnaar poule Zwolle 2 De IJssel 21)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 2 ( A: Friesland 1 De Trochstompers, B:  Groningen/Drenthe 2 Havenstad 02 , C: NOO 2 de Kromme Keu 2)district Friesland, plaats .N-Joy, Poolcentrum N-Joy, Noordkade 107 te Drachten. (Winnaar poule Friesland 1 De Trochstompers)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 3 ( A: Zwolle 1 De Mug 21, B: Groningen/Drenthe 1 WBC '68 , C: Friesland 3 NieuwNieuw.com Dronrijp )district Zwolle, plaats ..de Pomerans, Wees een Zegen Gennestraat 1 te Zwolle (Winnaar poule Friesland 3 NieuwNieuw.com Dronrijp)
C-1:  2 afgevaardigden NOO
Gewest NON - Regio Noord, Poule 1 ( A: Groningen/Drenthe 1 Biljartschool 3, B: Zwolle 1 De Kolonie 1, C: NOO 2 Mans Genoeg 4)district Groningen/Drenthe , plaats .Central,  Het Raadhuis, Raadhuisstraat 17 te Wildervank 
(Winnaar poule Zwolle 1 De Kolonie 1)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 2 aangepaste aanvangs tijd  10:00 (A: NOO 1 Padberg 1, B: Friesland 2 BC Gorredijk 3 , C: Zwolle 2 H.B.C. 1)district Noord Oost Overijssel , plaats BV Padberg, Brasserie de Corner, Julianastraat 26  te Dedemsvaart(Winnaar poule NOO 1 Padberg 1)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 3 ( A: Friesland 1 BV Noardeinde Workum, B: Groningen/Drenthe 2 Valthermond , C: Zwolle 3 De Bleistarte 1)district Friesland, plaats .BC Gorredijk,  Clubhuis de trochsetter,  Leitswei 17 te Gorredijk (Winnaar poule Groningen/Drenthe 2 Valthermond)
C-2: 3 afgevaardigden NOO
Gewest NON - Regio Noord, Poule 1 ( A: Zwolle 1 De Trefkoele 1, B: NOO 1 Harwig 1 , C: Friesland 2 Jan Wiemers 2 )district Zwolle, plaats ...BV Reijersdam, Wijkcentrum reijersdam, Reijersdijk 2 te Kampen
(Winnaar poule Zwolle 1 De Trefkoele 1)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 2 ( A: Groningen/ Drenthe 1 ABC '08, B: Zwolle 2 Steenwijk 3, C: NOO 2 De Herberg 1 )district Groningen/Drenthe , plaats ..Biljartclub Ca-Ré, De Schans, J.P. Santeeweg 17 te Nietap. 
(Winnaar poule NOO 2 De Herberg 1)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 3 ( A: Friesland 1 BV Lollum Waaksens 3, B: Groningen/Drenthe 2 Biljartschool 6, C: NOO 3 Padberg 2 )district Friesland , plaats ...Biljartschool Sneek, Biljartcentrum Sneek, Alexanderstraat 3 te Sneek.
(Winnaar poule Groningen/Drenthe 2 Biljartschool 6)
C-3: 3 afgevaardigden NOO
Gewest NON - Regio Noord, Poule 1 ( A: Friesland 1 BV Lekkum, B: Zwolle 1 De kolonie 3, C: NOO 2 De Carambole 15 )district Friesland , plaats ...BV de Stins, BV de Stins, Amperestraat 38 te Franeker. 
(Winnaar poule Zwolle 1 De kolonie 3)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 2 ( A: NOO1 Harwig 8, B: Groningen/Drenthe 2 BC Aduard 01  , C: Friesland 2 De Friesche club 3)district Noord Oost Overijssel , plaats BV Harwig, Horecabedrijf Harwig, Ommerweg 1  te Den Ham 
(Winnaar poule Groningen/Drenthe 2 BC Aduard 01)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 3 ( A: Groningen/Drenthe 1 De Zevenwolden 01, B: Zwolle 2
Ens 1 of De kolonie 3, C: NOO 3 De Carambole 9 )district Groningen/Drenthe , plaats .Biljartclub Aduard, De Meeden, Burg. van Barneveldweg 23 te Aduard... (Winnaar poule NOO 3 De Carambole 9)
C-4: 4 afgevaardigden NOO
Gewest NON - Regio Noord, Poule 1 ( A: Zwolle 1 De Pol 3, B: NOO 2 Veenlust 2 , C: NOO 3 Zwartemeer 4 )district Zwolle, plaats ..BV Ens, Het Roefje, Gillotstraat 29 te Ens. (
(Winnaar poule NOO 2 Veenlust 2)
Gewest NON - Regio Noord, Poule 2  ( A: NOO1 de Viersprong 2 B:  NOO 4 de Vlijt 1 , C: Zwolle 2 De IJssel 4)district Noord Oost Overijssel , plaats Mans Genoeg, Horecabedrijf Mans, Nieuweweg 4  te Marienberg
(Winnaar poule Zwolle 2 De IJssel 4)
(Er wordt een beslissingswedstrijd gespeeld tussen De Viersprong 2 en Zwartemeer 4 om uit te maken wie naar de gewestelijke finale gaat)


- Zondag 21 mei 2023 aanvang 11:00
A klasse: 1 afgevaardigde NOO (misschien 2)
Gewest NON, Poule 1 ( A: NOO1 Carambole 7, B: Berkel&Singel 1 Bousema Lochem 2 , C: Zwolle 1 Land Transport )district Noord Oost Overijssel , plaats BC De Viersprong, Biljart Café de Viersprong, Zijtak OZ 1 te Nieuw Amsterdam 
(Winnaar poule Zwolle 1 Land Transport )
Gewest NON, Poule 2 ( A: Twente 1 De Haven 2, B: Berkel&Singel 2 it Stuupke 8 , C: Friesland 2 De Friesche club 4  )district Twente , plaats  De Haven, Café de Haven, Industriestraat  206 te Hengelo
(Winnaar poule Berkel&Singel 2 it Stuupke 8)
Gewest NON, Poule 3 ( A: Friesland 1 Biljartschool Sneek 8, B: Twente 2 De Haven 3 , C: Doetichem de Veemarkt 9 )district Friesland, plaats BC de Bargebeck, Biljartcentrum Sneek, Alexanderstraat 3 te Sneek 
(Winnaar poule Twente 2 De Haven 3)
Dames bekercompetitie: 3 afgevaardigden NOO
Gewest NON, Poule 1 ( A: Zwolle e.o. District team Zwolle e.o., B: Ste Oldsiders Deventer Koek, C: NOO Lady's Adventure )district Zwolle, plaats K.B.C. 1911, Anjerstraat te Kampen 
(Winnaar poule NOO Lady's Adventure)
Gewest NON, Poule 2(  A : NOO Harwig Girls, B: Twente Chicks with Cues, C: )district Noord Oost Overijssel, plaats BV Harwig, Horecabedrij Harwig, Ommerweg 1 te Den Ham
(Winnaar poule Twente Chicks with Cues)
Gewest NON, Poule 3 ( A: groningen/drenthe 4 B's, B: NOO Phoenix, C: Zwolle e.o. SMR Hattem )district Noord Oost Overijssel, plaats BC de Viersprong, Biljart Café de Viersprong, Zijtak OZ 1 te Nieuw Amsterdam
(Winnaar poule NOO Phoenix)
Gewest NON, Poule 4 ( A: B&S Mosema, B: B&S  Dames Doetichem e.o., C: B&S Carginjes)district ..... , plaats Café rest de Olde Molen te Neede (Winnaar poule B&S  Dames Doetichem e.o)
Gewest NON, Poule 5 ( A: B&S de Driesprong, B: Doe BV van Dorth, C: B&S Ivoor 1)district ...... , plaats Huiskamer Slijterij de Driesprong te Aalten 
(Winnaar poule B&S de Driesprong )
Gewest NON, Poule 6 ( A: Twente Komt uut Twente, B: B&S Ellenkamp, C:B&S Ivoor 2)district Twente , plaats Café Biljart Darts 't Wilbert te Hengelo OV 
(Winnaar poule B&S Ellenkamp)
Gewest NON, Poule 7 ( -) -----)district Twente , plaats Het Twentse Ros te Hengelo OV (Winnaar poule)(onder voorbehoud)


Gewestelijke finales 2023 Bijgewerkt 5-6-2023

Let op!! tijdens de finales zelf voldoende schrijvers meenemen!!!!!!
Kampioenen van de gewestelijke finale plaatsen zich voor de Simonis Biljartlakens Landsfinale welke gehouden wordt in juni/juli 2023 in Sportcomplex Merwestein te Nieuwegein.
Dit zijn de juiste poule-indeling en uitslagen en standen vindt u op: http://www.biljartpoint.nl/index.php?district=68

De adresgegevens en contactpersoon van de te spelen locaties staan per klasse vermeld.

Teamleiders van geplaatste teams voor de gewestelijke finale.
Wedstrijdleiders van organiserende verenigingen.

Uw team heeft zich geplaatst voor de Gewestelijke finale voor teams seizoen 2022 / 2023 Van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Hoe nu verder ?
 
U dient zich een kwartier voor aanvang zich te melden bij de wedstrijdleiding. (Te laat komen zonder kennisgeving, betekent uitsluiting voor het toernooi).
Uw team speelt totaal 2 matches en er wordt gespeeld om: 1. matchpunten, 2. partijpunten, 3. percentage
U mag spelen in een wisselende samenstelling, voor aanvang opgeven aan de wedstrijdleiding en rekening houden met het wedstrijdrooster.
Als het toernooi eenmaal is begonnen mag er geen teamwijziging meer worden doorgevoerd.
Als u met uw team rouleert, betekent dat, dat er spelers zijn die maar één wedstrijd spelen, hiervoor heeft u zelf gekozen.
Houdt wel rekening met het wedstrijdschema. Het schema wordt niet veranderd t.b.v. roulerende teams. Schema staat vast!

• Het spelen van een dubbelpartij is onder geen beding toegestaan.
• Alleen de opgegeven spelers mogen meespelen.
• Denkt u aan de voorgeschreven biljartkleding.
Arbitreren (wordt door de districten verzorgd) en schrijven dient u zelf te verzorgen, dus neem als het kan schrijvers mee.

Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNBB, deze regels liggen vast en kunnen nooit een onderwerp van discussie zijn.
De opgegeven spelers moeten een officieel teammoyenne hebben.
Voor meer informatie zie de site van het gewest.


Zaterdag 3 juni 2023 aanvang 11:00
B-1
Gewest NON- Regio Noord ( Winnaars van Poule: 1 
Zwolle 1 H.G.L.11/Brouwers mannenmode  , 2 Zwolle 2 H.G.L.12/Schol assurantien en 3 NOO 2 Phoenix 12) , district Friesland , plaats Klein Mokum,  BC klein Mokum, Eastwei 4a , Oppenhuizen (Winnaar finale: )
B-2
Gewest NON - Regio Noord( Winnaars van Poule: 1
Zwolle 2 De IJssel 21 ,2 Friesland 1 De Trochstompers  en 3 Friesland 3 NieuwNieuw.com Dronrijp , district Groningen/Drenthe , plaats BC Havenstad, BC Havenstad Afwateringskanaal 91 te Farmsum (Winnaar finale: )
C-1
Gewest NON - Regio Noord( Winnaars van Poule 1
Zwolle 1 De Kolonie 1, 2 NOO 1 Padberg 1 en 3 Groningen/Drenthe 2 Valthermond, district Zwolle , plaats  Francois Mingaud Parade 6 te Steenwijk((Winnaar finale: )
C-2
Gewest NON - Regio Noord( Winnaars van Poule 1
Zwolle 1 De Trefkoele 1, 2 NOO 2 De Herberg 1 en 3 Groningen/Drenthe 2 Biljartschool 6), district Noord Oost Overijssel , plaats BV Padberg Brasserie de Corner, Julianastraat 26 te Dedemsvaart (Winnaar finale: )
C-3
Gewest NON- Regio Noord( Winnaars van Poule 1
Zwolle 1 De kolonie 3, 2 Groningen/Drenthe 2 BC Aduard 01 en 3 NOO 3 De Carambole 9),district Zwolle , plaats K.B.C. 1911, Anjerstraat te Kampen(Winnaar finale: )
C-4
Gewest NON- Regio Noord ( Winnaars van Poule 1
NOO 2 Veenlust 2, 2 Zwolle 2 De IJssel 4) en 3 ) , district Noord Oost Overijssel , plaats Mans Genoeg , Horecabedrijf Mans,  Nieuweweg 4 te Marienberg(Winnaar finale: )

- Zondag 4 juni 2023
aanvang 11:00
A klasse
Gewest NON, (Winnaars van Poule 1
Zwolle 1 Land Transport ,2 Berkel&Singel 2 it Stuupke 8 en 3 Twente 2 De Haven 3 district Berkel en Singel , plaats Bousema Lochem, eet en bier Café Bousema, Zutphenseweg 35 te Lochem (Winnaar finale: )
Dames bekercompetitie
Gewest NON , (Winnaars van Poule 1
NOO Lady's Adventure  ,2 Twente Chicks with Cues en 3 NOO Phoenix , district Noord Oost Overijssel , plaats BV Padberg, Brasserie de Corner, Julianastraat 26  te Dedemsvaart (Winnaar finale: )
Gewest NON , (Winnaars van Poule 4 
B&S  Dames Doetichem e.o , 5 B&S de Driesprong, 6 B&S Ellenkamp en 7 ), District Berkel en Slinge,  Plaats Ivoor Groenlo, Hotel Café Pot, Schoolstraat 7 te Groenlo  (Winnaar finale: )


Landsfinale Nieuwegein 2023 (Bijgewerkt 5-7-2023

Let op!! tijdens de Landsfinale VERPLICHT 1 Arbiter en 1 Schrijver meenemen!!!!!!

Arbitrage De uitbreiding van het aantal teams legt uiteraard een grotere druk op de arbitrage.
Om die reden zijn de teams met ingang van deze editie verplicht één arbiter en één schrijver mee te nemen (in plaats van voorheen twee schrijvers).

Voor de schrijvers is clubtenue gewenst maar zeker niet verplicht.  De arbiter dient te zijn gekleed in de gebruikelijke zwarte pantalon.
Nieuw dit jaar voor alle arbiters is dat door de KNBB een polo ter beschikking gesteld wordt om de arbiters ook een uniforme en eigentijdse uitstraling te geven welke passend is bij het toernooi.
Alle door de KNBB uitgenodigde arbiters zullen hiervan worden voorzien.

De wedstrijdenuitslagen van de landsfinale zijn te volgen via: https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=24
De uitslagen worden namelijk gelijk ingevoerd als wedstrijd gespeeld is.

Locatie: Sport- en Evenementencomplex Merwestein, Merweplein 1, Nieuwegein
Startdatum: 19 juni 2023 - 09:00
Einddatum: .4 juli 2023- 17:00
Meer informatie: Toegang gratis
Meer info: https://www.knbb.nl/simonislandsfinale


Indeling  bevestigd! Aanvang 9:00
- Vrijdag
23 juni 2023
C-4:
Veenlust 2 geeindigd als 4e in de poule wedstrijden
Dagbiljarten PK Libre
- Zaterdag
24 Juni 2023
C-1: 
Padberg 1 geeindigd als 3e in de poule wedstrijden
A klasse:
Dagbiljarten PK Driebanden

- Zondag 25 juni 2023
C-2:
- Dinsdag
27 juni 2023
Dagbiljarten Teams  Driebanden
Dagbiljarten Teams  Libre
Parkinson toernooi
- Woensdag 28
juni 2023
C-3: Carambole 9 Geeindigd als 2e in de poule wedstrijden
- Donderdag 29
juni 2023
B-2:
- Vrijdag 30
juni 2023
B-1:
Dagbiljarten PK Bandstoten
5 Pins
- Zaterdag 1 juli
2023
Dames beker competitie:
Phoenix Dames als 3e geeindigd in de wedstrijden om de 3/4 plaats.
Rolstoelbiljarten
Open Jeugd
- Zondag
2 juli 2023
Vrijwilligers dag: