Hoofdmenu
Bestuur
Verenigingen
Districtscompetitie
Persoonlijke Kampioenschappen
 Foto Archief
Voorwedstrijden PK
Finales PK


PK opgave formulier 2022-2023

PK Wedstrijdrooster 2021-2022

Concept Arbiter indeling 2021-2022

Ranglijst finalisten

Tabel PK-moyennes

PK interval systeem Biljartprof 2019-2021


 

Uitnodigingen finales Regels voorwedstrijden
  1. De deelnemers, dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de voorrondes een uitnodiging te ontvangen van de organiserende vereniging, met de dagen dat er gespeeld wordt en aanvangstijd.
  2. Verenigingen met 10 inschrijvingen of meer, zijn zoals reeds jaren terug is vastgelegd, verplicht voorwedstrijden te organiseren.
  3. Bij minder dan 8 deelnemers in de voorronde zorgt de vereniging voor aanvulling van arbitrage en schrijvers, tevens zorgt de vereniging voor een wedstrijdleider voor het begeleiden van de wedstrijden.
  4. De tellijsten dienen door de vereniging te worden bewaard tot na de districtsfinale van de betreffende klasse
  5. Het niet voldoen aan deze regels kan eventuele gevolgen hebben voor de betreffende verenigingen.
  6. De organiserende vereniging voert de uitslagen in in Biljartprof. 
  7. Bij het Niet komen opdagen (zonder afmelden) wordt desbetreffende speler geschorst voor deelname aan de PK's de rest van het seizoen  en het eerst volgende seizoen 
  8. Afmelden doe je in ieder geval bij de wedstrijdleider van organiserende vereniging!!!!! en bij District Wedstrijdleider PK  Ben Hemmes.

Mededelingen

 Persoonlijke kampioenschappen seizoen 2022-2023: van de District Wedstrijdleider 

   Datums voor de wedstrijdkalender zijn nog niet bekend. Komende maanden worden de pagina's aangepast naar het nieuwe seizoen.
-   Het is nog niet geheel duidelijk met welk software programma de PK’s worden ingevoerd.        
-        Uitslag enquête spelen met intervallen in de persoonlijke kampioenschappen het nieuwe seizoen zal er in bepaalde klassen met interval worden gespeeld en andere met vaste aantallen en beurten limiet. Zie ook onderstaande tabel.

Spelsoort + klasse

Moyenne

Interval /vaste aantallen Caramboles

Beurt limiet

Libre 4e klasse

0.000-1.400

interval

60

Libre 3e klasse

1.400-2.400

interval

40

Libre Dames tot 2e klasse

0.000-4.000

interval

40

Libre 2e klasse

2.400-4.000

90

40

Libre 1e klasse

4.000-7.000

125

40

Libre hfd klasse

7.000-11.000

160

30

Driebanden kl 3e klasse

0.001-0.360

interval

60

Driebanden kl 2e klasse

0.360-0.520

20

60

Driebanden kl  1e klasse

0.520-0.760

30

60

Driebanden kl hfd klasse

0.760-1.100

40

60

Driebanden kl  extra klasse

1.100- >

50

60

Bandstoten 3e klasse

0.001-1.000

interval

50

Bandstoten 2e klasse

1.000-1.500

40

50

Bandstoten 1e klasse

1.500-2.500

55

50

Bandstoten hfd klasse

2.500-4.000

75

40

Driebanden gr  1e klasse

0.000-0.440

interval

60

Driebanden gr overgangs klasse

0.440-0.640

25

602-11-2021: PK en niet afmelden

Het komt regelmatig voor dat spelers zich niet afmelden voor de persoonlijke kampioenschappen hierdoor worden de spelers die in die zelfde poule spelen eveneens benadeeld (kunnen soms niet meer heringedeeld worden wanneer voorronden al van start gegaan zijn)

Het bestuur heeft daarom besloten dat
wanneer een speler niet komt opdagen (zonder zich tijdig af te melden) wordt desbetreffende speler geschorst voor deelname aan de PK's de rest van het huidige seizoen (bv 2021-2022) en het eerst volgende seizoen (bv 2022-2023) !!!!

Afmelden doe je bij de wedstrijdleider van organiserende vereniging!!!!!

Het Bestuur.14-10-2021:
Website beheer

Momenteel zijn we bezig om de website weer up-to-date te maken.

Bij de pagina persoonlijke kampioenschappen zijn de pagina's finales PK en Voorwedstrijden PK bewerkt, ververs in ieder geval de pagina's.

De uitslagen van de voorronden worden in een link verwerkt onder de desbetreffend spelsoort en klasse.

We zijn aan het bekijken of/hoe we ook een overzicht van de deelnemers per spelsoort en klasse kunnen plaatsen op de site aangezien het inloggen op biljartprof alleen via de wedstrijdleiders van de vereniging gaat.

bestuur KNBB-NOO


26-11-2020: Ranglijst finalisten

De ranglijst finalisten PK is aangepast tot 27-10-2020. De volgende aanpassing zal zijn voor aanvang van het nieuwe seizoen.

Met dank aan Jan Kist voor het bijhouden van deze ranglijst.

20-8-2020: BiljartProf

softwareprogramma PK:
De Persoonlijke Kampioenschappen zullen verwerkt worden in het software programma BiljartProf
https://www.biljartprof.nl/home.php hier kun je dus ook de uitslagen terug vinden van de gespeelde voorronden en finales.
De uitnodigingen van de voorronden en finales zullen door de organiserende vereniging verstuurd worden via de mail naar de spelers.

Emailadressen:
Het is van belang dat verenigingsecretarissen de juiste email adressen van de spelers in hun leden bestand zetten van mijn.knbb.nl.
Tevens is het van belang dat spelers alert zijn op hun eigen mailbox (ook de spambox) aangezien er geen uitnodigingen meer per post verstuurd zullen worden. Mocht je zelf geen emailadres hebben dan wordt het email adres van de vereniging secretaris gebruikt.

PK wedstrijdleider Ben Hemmes

22-5-2019: inschrijvingen voor de PK’s in de driebanden-groot hoofdklasse

Nieuwegein, 16 mei 2019
Aan de besturen en wedstrijdleiders van de districten en gewesten van de KNBB vereniging Carambole.

Beste mensen,

Na de laatste besprekingen op het bondsbureau van 13 en 20 april jl., over het spelen met intervallen in het seizoen 2019 -2020, zijn er toch nog enkele vragen over de inschrijvingen voor de PK’s in de driebanden-groot hoofdklasse binnengekomen.
Het bestuur van KVC heeft deze week tijdens de bestuursvergadering hierover een uitspraak gedaan en het volgende besluit genomen:
• Met ingang van het nieuwe seizoen schrijven alle hoofdklassers (in de spelsoorten libre, band, driebanden-klein en driebanden-groot) in via hun eigen vereniging bij de wedstrijdleider van het district.
• De inschrijfgelden worden geïnd door de districten die ook zorgdragen voor de arbitrage van de voorwedstrijden.
• Deze geeft op zijn beurt de inschrijvingen door aan de gewestelijke wedstrijdleider.
• Alle hoofdklassen spelen met het intervalsysteem, behalve de hoofdklasse libre .
• De gewestelijk wedstrijdleider maakt de poule-indeling in overleg met de districtswedstrijdleiders. De voorwedstrijden worden zoveel mogelijk in het eigen district gespeeld. Na afloop van de voorwedstrijden worden de resultaten doorgegeven aan de gewestelijke wedstrijdleider die op zijn beurt een ranking opstelt.
• De beste 8 spelers van deze ranking spelen een gewestelijke finale per afdeling voor een plaats in de nationale finale.

Verder zijn nog enkele aanpassingen gedaan voor de bepaling van het startgemiddelde voor het nieuwe seizoen. Deze wijzigingen worden opgenomen in een nieuwe uitgave van het intervalsysteem 2019-2020.

 Met vriendelijke groet,
 Piet Verschure, voorzitter WCB
- Ga naar "Voorwedstrijden PK" voor de reeds geplubiceerde voorwedstrijden en uitslagen .
- Bij "Finales PK" vindt u de data van de districts-, gewestelijke- en nationale finales.
  Ook de uitslag van deze finales kunt u daar terugvinden.

- Links ziet u de nieuwe ranglijst moyennes PK uit Biljartpoint met de moyennes ( 3 banden, 3 banden    
  groot, libre en bandstoten)gerangschikt
onder elkaar bij desbetreffende speler.