Hoofdmenu
Bestuur
Verenigingen
Districtscompetitie
Persoonlijke Kampioenschappen
   Foto Archief


Archief
Sponsorpagina
Reglementen
Huishoudelijk Reglement  District
Verwante sites
Arbiters District N.O. Overijssel
Opleiding Arbiters
Mijn.KNBB.nl
Biljartpoint
Kledingeisen
Rookbeleid
Gewest Noord Oost Nederland
KNBB-Districten

Aantal bezoeken aan deze site:
    
Sitemap
Algemene mededelingen en nieuws

9-10-2021


Webbeheer


Momenteel zijn we bezig om de website weer up-to-date te maken het kan hierdoor voorkomen dat bepaalde linken nog niet goed werken. 

Ververs in ieder geval de pagina's.

Hoofdmenu:

de link naar Bestuur en Verenigingen zijn vernieuwd (het kan zijn dat je via District competitie en Persoonlijke kampioenschappen nog de veroudere pagina's ziet deze zijn nog niet verwerkt)

Bestuur Pagina: 

deze is vernieuwd de linken naar de notulen werken nog niet goed hier wordt nog aan gewerkt.

Vereniging pagina:

De gegevens op de pagina zijn vernieuwd.

Persoonlijke kampioenschappen:

Voorwedstrijden PK : deze is bewerkt , tevens zullen we proberen om de uitslagen in een link te verwerken onder de desbetreffende klasse.

Finale PK: We hebben hier de finale kalender aangepast tevens hebben we gegevens in alle klassen en spelsoorten zijn  aangepast voor zover we deze weten.

Bestuur KNBB-NOO


22-09-2021
mededeling op de site van de KNBB

Met ingang van zaterdag (25 september) heeft de Overheid haar coronaregels aangepast voor de horeca. Aangezien onze biljartsport hier nauw mee verbonden is, heeft het bestuur zich gebogen over de consequenties.

22 september 2021

Met uitzondering van situaties waar het sport- en horecagedeelte gescheiden zijn of kunnen worden (voor ondernemers zie: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland voor de voorwaarden), is toegang tot biljartlocaties slechts mogelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs.

Als KNBB hebben wij de afgelopen anderhalf jaar telkens het overheidsbeleid gerespecteerd en gevolgd. Dat doen we ook nu en weer.

Dat betekent onder meer het volgende:

  • Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een team dat toegelaten wordt tot de lokaliteit waar gespeeld wordt. De teamcaptains zullen hiervoor actie moeten ondernemen en bij twijfel ruim voorafgaand aan de speelavond/dag contact opnemen met de betreffende lokaliteit om onduidelijkheid op de speelavond zelf te voorkomen.
  • Het huidige reglement biedt voldoende mogelijkheden wedstrijden te verplaatsen, mits tijdig aangegeven bij de tegenstander en wedstrijdsecretariaat. Wedstrijden die verplaatst worden ten tijde van de Coronacheck-periode tellen niet mee voor het maximaal aantal wedstrijdverplaatsingen binnen het reglement.
  • Iedere speler dient zich te houden aan de maatregelen die een lokaliteit heeft moeten nemen als gevolg van het overheidsbeleid.

Alle teamcaptains worden apart geÔnformeerd.

We hopen op eenieders begrip en kijken er naar uit dat we ondanks deze ingewikkelde tijden er een mooi en sportief seizoen van maken!

Neem bij vragen contact op met de competitie/wedstrijdleider en/of via info@knbb.nl17-09-2021

Bericht voor alle wedstrijdleiders en spelers !

Gezien de overheidsmaatregel betreffende de sluitingstijd voor horeca (nog steeds om 24.00 uur), sturen wij u hierbij een advies voor de competitiewedstrijden.
Mocht een laatste partij niet vůůr sluitingstijd uitgespeeld kunnen worden, dan adviseren wij u om deze partij op een vooraf afgesproken tijdstip te beŽindigen.  

 

Hoe wordt deze partij verwerkt?  

  1. Bij de Belgische telling is het makkelijk en wordt al standaard toegepast. Als de partij wordt beŽindigd, bijv. wegens sluitingstijd of beurtenlimiet, krijgt elke speler de punten die hij op dat moment heeft behaald. 
  2. Als er met partijpunten wordt gespeeld, is de uitslag standaard 0-0. Er kan echter ook voor een niet uitgespeelde partij een carambole-percentage worden ingesteld. Dit moet dan wel per competitie worden ingesteld bij elk district dat met partijpunten speelt.
    De desbetreffende districtswedstrijdleiders worden in dit geval dus verzocht om dit voor eigen district aan te geven in BiljartPoint.

    Voor de kader- en topteamcompetitie communiceren we dit rechtstreeks met de teams, via de teamleiders. 


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van KVC vereniging Carambole
Ad Klijn
Adm. medewerker wedstrijdzaken23-08-2021

Competitie 2021-2022

  Met ingang van september 2021 zullen we we beginnen met het nieuwe competitie seizoen 2021-2022. Kijk voor actuele informatie over de speelschema's op BiljartPoint - automatisering voor de biljartsport.
De competitie zal volgens de huidige corona richtlijnen gespeeld worden zie voor meer informatie hierover op www.knbb.nl/coronavirus

 Algemene Leden vergadering district KNBB

Deze staat gepland op 14 sepetember gebouw Hoogenweg.
Er zal 1 afgevaardigde per vereniging worden uitgenodigd i.v.m. de huidige corona regels.

Bestuur KNBB-NOO
Nieuws/besluiten volgen via site KNBB
 
Voor het laatste nieuws en de besluiten die omtrent het corona virus genomen zijn en de stappen die de KNBB nog doet of moet doen met betrekking tot het nieuwe seizoen en de regels waaraan we ons dienen te houden, verwijzen we naar de site van de KNBB.
Via onderstaande linken komt u op de desbetreffende site.
https://www.knbb.nl/
https://www.knbb.nl/coronavirus

P.s. alle voorgaande berichten  zijn verplaatst naar het archief.Het laatste nieuws van KNBB Vereniging Carambole Deze link laat u het laatste nieuws zien.
Nieuwsbrieven van de KNBB Vereniging Carambole  verschijnen een aantal keren per jaar.